செய்திகள்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள புதிய இணையதளம்

காணி உரித்துகள் நிருணயத் திணைக்கள இணையதளம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்துடன் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது.

மேலும் படிக்க...
ReasonGrama Niladhari DivisionMeeting PlaceDateTime
Awareness Programe 240B - Medagama Near Mr. J.A. Upul Jayasinghe's residence 2019.06.25 10.00 AM
Awareness Programe 219A - Hatangala Hatangala Temple, Hatangala 2019.07.08 09.00 AM